📌
Phát wifi

Loại 1

Máy android chưa root

Máy android đã root

Loại 2: Phát wifi từ Mobile sang PC sử dụng VPN

Khi bạn dùng vpn lậu 4G trên Mobile được thì khi phát wifi cho PC dùng kèm vpn đó cũng sẽ được nhé
  • Bước 1: Trên Mobile bật dữ liệu mạng và phát wifi bình thường
  • Bước 2: Trên PC bắt mạng đang phát, sử dụng 1 trong những cách sau
  • Bước 3: Bật vpn trên PC và sử dụng

Clip thực hành

Loại 3: Phát wifi từ Mobile sang Mobile sử dụng VPN